Uduki Arata (CV: Hosoya Yoshimasa) & Haduki You (CV: Kakihara Tetsuya) - Mini Drama

Uduki Arata (CV: Hosoya Yoshimasa) & Haduki You (CV: Kakihara Tetsuya) - Mini Drama
Исполнитель Uduki Arata (CV: Hosoya Yoshimasa) & Haduki You (CV: Kakihara Tetsuya)
Песня Mini Drama
Размер 43.0 MB
Продолжительность 17:54
Бит рейт 320 kbps
Параметры аудио 44000 Hz, 16 бит

Похожая музыка: